Medlemskap


walletDersom du ønsker å bli medlem i KFUK-KFUM Grimstad, kan du gå til følgende link og registrere deg her eller ta kontakt med Arild Hovda (tlf: 92 43 34 80).

Informasjon om kontingentsatsene finner du her.

NB: Medlemmer av KFUK-KFUM Grimstad vil også automatisk bli registrert som medlemmer av KFUK-KFUM Norge.

————————————————-
Om medlemskap:

For oss som er aktive i KFUK-KFUM har det stor verdi at også du, som enten har vært medlem en gang, eller som synes det er verdifullt at vi kan tilby våre unge meningsfulle fritidstilbud, tegner medlemskap. Det betyr en forskjell rett og slett. Medlemskapet gjør deg til en deltager, kanskje ikke som en aktiv bidragsyter i en av våre underavdelinger eller i styre og komiteer – hvis du ikke ønsker det, men som viktig medspiller i et viktig arbeid der antall medlemmer har stor verdi. Du vil få et blad noen ganger i året som forteller mye om hva KFUK-KFUM deltar i og arbeider for.

Medlemskap i KFUK-KFUM Grimstad innebærer medlemskap og deltagelse i en av landets største barne og ungdomsorganisasjoner.

————————————————-

Bli giver!

Hvis du ikke allerede er fast giver, så ber vi om at du blir det. Beløpet velger du selv. En engangsgave er også kjærkommen.
Benytt vårt kontonummer: 3000.21.55490 eller VIPPS nr.: 138288.